Archives

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ: ΣΕΥΔΑΠ ΣΥΝ. Π.Ε.Σ.Ε.ΥΔ.Α.Π ΣΥΝ.Π.Ε.:

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ

ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ

Διεύθυνση Κεντρικού: Κειριάδων 1, Τ.Κ.: 11854 Κεραμεικός

τηλ. 210 3471005, fax 210 3470768, e-mail: info@seydap.gr, www.seydap.gr

ΕΣΠΑ 2007 – 2013, Ε.Π. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

ΘΕΜΑΤΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ 2 , ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4, 5 ,6: ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ, ΠΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΝ ΑΠΟ 50 ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΚΑΙ ΑΝΩ.

ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ: ΣΕΥΔΑΠ ΣΥΝ. Π.Ε.

 

O ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟΣ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ, Σ.Ε.ΥΔ.Α.Π. ΣΥΝ.Π.Ε., συμμετέχει στο πρόγραμμα «ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΡΙΣΗΣ», με την εφαρμογή ενός Ολοκληρωμένου Σχεδίου Διαρθρωτικής Προσαρμογής, το οποίο περιλαμβάνει δράσεις Συμβουλευτικών Υπηρεσιών και Δράσεις κατάρτισης.

Το πρόγραμμα συντονίζεται από τον ΟΑΕΔ, και αφορά σε επιχειρήσεις που απασχολούν πάνω από  50 εργαζόμενους.

Το Ολοκληρωμένο Σχέδιο Διαρθρωτικής Προσαρμογής, περιλαμβάνει τις δράσεις:

Α. Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών στην Επιχείρηση από τον σύμβουλο Διαρθρωτικής Προσαρμογής «KEY CONSULTANTS – ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΤΑΠΕΙΝΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε» σε θέματα επιχειρηματικής στρατηγικής και  λειτουργίας, με στόχο την ανάπτυξη της πελατειακής βάσης, την ενίσχυση των πωλήσεων και τη συστηματική παρακολούθηση των αποτελεσμάτων

Β. Υλοποίηση Σχεδίου Κατάρτισης, σε συνεργασία με τον «ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΑΚΜΩΝ Α.Ε.», το οποίο περιλαμβάνει 4 προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης, για 57 συνολικά εργαζόμενους της επιχείρησης, στα ακόλουθα αντικείμενα:

1. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ

ΩΡΕΣ: 220(132 θεωρία  – 88 πρακτική άσκηση)

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ: 24 εργαζόμενοι των καταστημάτων

2. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

ΩΡΕΣ: 225 (135 θεωρία  – 90 πρακτική άσκηση)

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ: 20 εργαζόμενοι των καταστημάτων

3. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

ΩΡΕΣ: 60 (36 θεωρία  – 24 πρακτική άσκηση)

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ: 22 εργαζόμενοι των καταστημάτων

4. ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ – Δ.Λ.Π.

ΩΡΕΣ: 40 (24 θεωρία  – 16 πρακτική άσκηση)

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ: 6 εργαζόμενοι των καταστημάτων

 

Οι στόχοι των ενεργειών Συμβουλευτικής και Κατάρτισης του έργου είναι:

·          Η βελτιστοποίηση της ποιότητας των υπηρεσιών

·          Η εισαγωγή αποδοτικών διαδικασιών λειτουργίας με στόχο τη μείωση του κόστους, την αύξηση των πωλήσεων και την ενίσχυση της εξωστρέφειας.

·          Η αναβάθμιση της μηχανοργάνωσης με την ενσωμάτωση των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων

·          Η ανάπτυξη των προσόντων και η βελτίωση των δεξιοτήτων του προσωπικού, μέσα από την κατάρτιση, έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στις νέες ανάγκες του Συνεταιρισμού.

Περίοδος υλοποίησης: ΜΑΡΤΙΟΣ 2012 – ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012

 

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟΥ:

ΑΦΙΣΑ ΕΡΓΟΥ

ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΕΡΓΟΥ

Ανακοινώσεις / Δ.Τ. του Συνεταιρισμού:

Ανακοίνωση / Δ.Τ. της 9/1/2012 – Ανακοίνωση Έργου

Ανακοίνωση / Δ.Τ. της 31/1/2012 – Έναρξη Έργου

Ανακοίνωση / Δ.Τ. της 11/6/2012 – Πορεία Υλοποίησης Έργου

Ανακοίνωση / Δ.Τ. της 24/12/2013 – Ολοκλήρωση Έργου

 

ΟΔΗΓΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ:

01 – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΕΣ ΠΩΛΗΣΕΙΣ

02 – ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ

03 – ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ

04 – ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΩΝ – Δ.Λ.Π.

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:

Στην ιστοσελίδα του Συμβούλου KEY CONSULTANTS – ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΤΑΠΕΙΝΟΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε.: www.keyifrs.gr

Στην ιστοσελίδα του Εκπαιδευτικού Οργανισμού ΑΚΜΩΝ Α.Ε.: www.akmon.edu.gr

Στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ: www.oaed.gr

 

Το έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ» ΕΣΠΑ 2007-2013, Θεματικός Άξονας 2, Άξονες Προτεραιότητας 4, 5 και 6 «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ», και συγχρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και εθνικούς πόρους.

 

 

Επισυναπτόμενα Αρχεία:
 pdficonpdficonpdficon
Read more...

Archives

Format DGT HE σειρά επίτοιχων λεβήτων σύμπυκνωμάτωνΟ εξελιγμένος λέβητας

Η Format DGT HE είναι μια σειρά επίτοιχων λεβήτων σύμπυκνωμάτων που συνδυάζουν την άνεση, την εξοικονόμιση ενέργειας και το σεβασμό για το περιβάλλον. Είναι εφοδιασμένοι με ένα νέου τύπου εναλλάκτη από κράμα αλουμινίου που δίνει τη δυνατότητα ανάκτησης της θερμοκρασίας που κανονικά θα διαχεόταν στο περιβάλλον με τα καυσαέρια, κερδίζοντας με αυτό τον τρόπο τα “4 αστέρια” βάσει των απαιτήσεων της ευρωπαϊκής οδηγίας για τις αποδόσεις CE 92/42 και διατηρώντας περιορισμένες τις εκπομπές ρύπων “κατηγορία 5”,  σύμφωνα με τον ευρωπαϊκό κανονισμό UNI EN 483.

Μια οικολογική καρδιά

Ο λέβητας συμπυκνωμάτων Format DGT HE είναι εφοδιασμένος με ένα σύστημα καύσης που εξασφαλίζει υψηλή αποτελεσματικότητα χάρη στην ανάκτηση της θερμότητας που περιλαμβάνεται στα προϊόντα καύσης Σε έναν παραδοσιακό λέβητα, μόνο ένα μέρος της συμπεριλαμβανομένης ενέργειας του καυσίμου, μετατρέπεται σε θερμότητα· η υπόλοιπη χάνεται στην ατμόσφαιρα μέσω του αγωγού εκκένωσης καυσαερίων. Με την τεχνική των συμπυκνωμάτων επιτυγχάνεται η μέγιστη αποτελεσματικότητα με την ελάχιστη κατανάλωση. Ο λέβητας Format DGT HE της Sime εισαγάγει την ένοια ενός νέου εναλλάκτη από κράμα αλουμινίου-πυριτίου υψηλής περιεκτικότητας νερού μειώνοντας τις απώλειες φορτίου στο ένα τέταρτο σε σχέση με τον εναλλάκτη με σερπαντίνα από ανοξείδωτο ατσάλι και είναι πιο ανθεκτικός στην εναπόθεση αλάτων στην υπερθέρμανση.

Ενεργειακή αποτελεσματικότητα και σεβασμός για το περιβάλλον

Ο Format DGT HE διακρίνεται επίσης για το σεβασμό στο περιβάλλον χάρη στο ότι έχει υιοθετήσει ένα σύστημα προανάμειξης Sime, στο οποίο ο αέρας και το αέριο αναμειγνύονται στο εσωτερικό ενός κατάλληλου συλλέκτη πριν την έναυση. Το σύστημα επιτρέπει την παρέμβαση παραγόντων καύσης προκαθορίζοντας την παροχή και  συμβάλλοντας στην βελτιστοποίηση της θερμοκρασίας της φλόγας του καυστήρα, περιορίζοντας τη δημιουργία εκπομπών (CO και NOx). Χάρη σε αυτές τις λύσεις, οι εκπομπές NOx του Format DGT HEείναι μικρότερες από 30 mg/kWh, λιγότερο από το μισό της πιο αυστηρής κατηγορίας 5 του ευρωπαϊκού κανονισμού UNI EN 297 και 483 και δίνουν τη δυνατότητα, όπου προβλέπεται, πρόσβασης σε ιδιαίτερα  οικονομικά κίνητρα.

 

Λειτουργικός και τεχνολογικός

Ο πίνακας ελέγχου του Format DGT HE συνδυάζει τη λειτουργικότητα και την τεχνολογία. Ο Sime χρησιμοποιεί την τεχνολογία capacitiva που επιτρέπει την παρουσία πλήκτρων αφής. Αυτή η λύση μειώνει τα μηχανικά μέρη κίνησης και δίνει τη δυνατότητα δημιουργίας ενός στεγανοποιημένου πίνακα (ο λέβητας πράγματι έχει βαθμό προστασίας IPX5D).

Οι εντολές δίνονται απλά και ενστικτωδώς καθιστώντας εύκολη τη χρήση· μια οθόνη υγρών κρυστάλλων (LCD) και λυχνίες διαφορετικών χρωματισμών δίνουν άμεση ορατότητα στις κυριότερες πληροφορίες και πιθανές δυσλειτουργίες

Αποδόσεις

Ο Format DGT HE είναι ένας λέβητας υψηλών αποδόσεων. Είναι εφοδιασμένος με σύστημα αυτόματης έναυσης ιονισμού φλόγας, ηλεκτρονική πλακέτα συνεχούς ρύθμισης στη λειτουργία θέρμανσης και παραγωγής ζεστού νερού χρήσης, αντιπαγωτική προστασία για τη συσκευή μέχρι τους -5°C θερμοκρασίας περιβάλλοντος. Σε συνδυασμό με εξωτερικό αισθητήρα δίνει τη δυνατότητα κλιματικής ρύθμισης μειώνοντας τα λειτουργικά έξοδα της εγκατάστασης θέρμανσης.

 

Όλα τα μοντέλα, μέσω του κατάλληλου kit, συνδυάζονται τέλεια με εγκατάσταση ηλιακού συλλέκτη. Το ηλιακό kit αποτελείται από θερμοστατική βαλβίδα ανάμειξης και αισθητήρα ελέγχου της θερμοκρασίας NTC, συγκρίνει τη θερμοκρασία νερού χρήσης που προέρχεται από τον ηλιακό συλλέκτη και αυτή που έχει προγραμματιστεί.  Η έναυση του λέβητα γίνεται μόνο εάν η θερμοκρασία του νερού από τον ηλιακό συλλέκτη, είναι μικρότερη από εκείνη που έχει ρυθμιστεί στο λέβητα.

Read more...

Archives