Είναι  Κατάλληλου για πόσιμο  νερό

Έχουν  ειδική επίστρωση για ανθεκτικότητα στα άλατα

Είναι  εφοδιασμένοι  με βαλβίδα έλεγχου ροής, ώστε να περιορίζουν την μέγιστή ποσότητα νερού στο επιθυμητό όριο , και αυτή με μια χαμηλή πίεση δικτύου.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα  αφενός μεγάλη οικονομία νερού, αλλά και αποφυγή του δυσάρεστού φαινομένου να παγώνουμε ή να καιγόμαστε την ώρα που κάνουμε μπάνιο όταν κάποιος ανοίξει μια άλλη βρύση ή να μειώνεται σημαντικά ή πίεση/παροχή του νερού.

Read more...