Επιλέγοντας αντλία ΘερμότηταςΟι αντλίες θερμότητας παρουσιάζουν ορισμένες ιδιαιτερότητες στην επιλογή τους σε σχέση με τα κλασικά συστήματα θέρμανσης όπως π.χ. οι λέβητες πετρελαίου, εξαιτίας του αυξημένου αρχικού τους κόστους αλλά και για λόγους προστασίας της ίδιας της αντλίας και του συμπιεστή της.
Γενικά διακρίνουμε δύο περιπτώσεις στις οποίες θα πρέπει να επιλέξουμε με απλό τρόπο μια αντλία θερμότητας:

  • Σε υπάρχουσες οικοδομές :

το βασικότερο στοιχείο που θα πρέπει να γνωρίζουμε για την επιλογή της αντλίας θερμότητας είναι η μέση κατανάλωση πετρελαίου ή φυσικού αερίου ανά περίοδο θέρμανσης.

  • Σε νέες οικοδομές :

όπου η αντλία θερμότητας θα αποτελέσει το βασικό μας σύστημα και δεν υπάρχει η εμπειρία προηγούμενων ετών, η αναλυτική και ακριβής μελέτη απωλειών θερμότητας είναι η μόνη μας δυνατότητα για να επιλέξουμε τη σωστή αντλία θερμότητας..