Κυκλοφορητές υψηλής απόδοσης: μεγάλη εξοικονόμηση ενέργειας με την αντικατάσταση παλαιών ενεργοβόρων κυκλοφορητώνΗ Οδηγία Οικολογικού Σχεδιασμού ή αλλιώς Οδηγία ErP αποτελεί απαραίτητο βήμα για την επίτευξη των κλιματικών και ενεργειακών στόχων οι οποίοι έχουν τεθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι στόχοι αυτοί γνωστοί ως “20/20/20” σημαίνουν ότι μέχρι το 2020, οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου θα πρέπει να έχουν μειωθεί κατά 20%, η αναλογία των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας θα πρέπει να έχει αυξηθεί κατά 20% ενώ η ενεργειακή απόδοση να έχει βελτιωθεί κατά 20% -συγκρινόμενες σε κάθε περίπτωση με τα αντίστοιχα νούμερα του 1990. Όσον αφορά στις ελαιολίπαντες αντλίες και στους υδρολίπαντους κυκλοφορητές, δύο νέες Ευρωπαϊκές διατάξεις θα διασφαλίζουν ότι οι ενεργοβόρες συσκευές που δεν είναι πλέον εναρμονισμένες με τις νέες απαιτήσεις, θα αποσύρονται σταδιακά από την Ευρωπαϊκή αγορά – όπως έγινε και στην περίπτωση της απαγόρευσης διάθεσης των λαμπτήρων πυρακτώσεως.

 

Μέχρι και 90% δυνατότητα εξοικονόμησης ενέργειας μπορεί να επιτευχθεί στα συστήματα διανομής θέρμανσης και ψύξης αν χρησιμοποιηθούν κυκλοφορητές υψηλής απόδοσης με ιδιαίτερα χαμηλή κατανάλωση ενέργειας, αντί για ανεπαρκείς, μη ρυθμιζόμενους υδρολίπαντους κυκλοφορητές. Ειδικότερα οι παλιοί μη ρυθμιζόμενοι κυκλοφορητές που βρίσκονται σε πεπαλαιωμένα συστήματα καταναλώνουν εξαιρετικά μεγάλες ποσότητες ενέργειας με αποτέλεσμα το πολύ υψηλό λειτουργικό κόστος καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής τους. Με στόχο τη σημαντική μείωση της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας των υδρολίπαντων κυκλοφορητών στην Ευρώπη, ένας νέος Ευρωπαϊκός κανονισμός, υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Οδηγίας Οικολογικού Σχεδιασμού, θα τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2013. Ο κανονισμός θα επιβάλει αυξανόμενα αυστηρές απαιτήσεις σε διάφορα στάδια, για την ενεργειακή απόδοση των νέο-πωληθέντων υδρολίπαντων κυκλοφορητών. Οι οριακές τιμές, για κυκλοφορητές εγκατεστημένους ανεξάρτητα (αυτόνομοι κυκλοφορητές) σε συστήματα θέρμανσης ή σε ηλιακά συστήματα, θα γίνουν πάλι σημαντικά αυστηρότερες στο δεύτερο στάδιο την 1η Αυγούστου 2015, ενώ εκεί θα συμπεριληφθούν και οι υδρολίπαντοι κυκλοφορητές που ενσωματώνονται σε συστήματα θέρμανσης (επίτοιχοι λέβητες, αντλίες θερμότητας κ.α.).

 

Οι ηλεκτρονικά ελεγχόμενοι υδρολίπαντοι κυκλοφορητές με μετατροπείς συχνότητας, που δεν χρήζουν συντήρησης, προσαρμόζουν αυτόματα την ισχύ τους στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις του συστήματος θέρμανσης. Ειδικά σε κατάσταση ενδιάμεσης λειτουργίας, η οποία μπορεί να είναι έως και 94% του χρόνου λειτουργίας του κυκλοφορητή, μπορεί να επιτευχθεί μια σημαντική μείωση στην ηλεκτρική ενέργεια σε σύγκριση με ένα συμβατικό κυκλοφορητή. Επιπρόσθετα οι κινητήρες τους έχουν μόνιμους μαγνήτες ως ρότορες (ECMs). Αυτό κάνει δυνατό, σχεδόν τον διπλασιασμό της ενεργειακής απόδοσης σε σύγκριση με ηλεκτρονικούς κυκλοφορητές με συμβατικούς κινητήρες.

 

Στην Ελλάδα υπολογίζεται ότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή 2.500.000 εγκατεστημένοι συμβατικοί υδρολίπαντοι κυκλοφορητές σταθερών στροφών που χρησιμοποιούνται ακόμα. Αν αντικαθίσταντο εξ ολοκλήρου από κυκλοφορητές υψηλής απόδοσης, η ηλεκτρική ενέργεια θα μπορούσε να μειωθεί κατά 0,4TwH ή 400 GwH σε εθνικό επίπεδο, σύμφωνα με υπολογισμό της Wilo που βασίστηκε σε μελέτη της Επιτροπής, στα υπάρχοντα κτίρια καθώς και στις τεχνικές δυνατότητες εξοικονόμησης. Η επακόλουθη μείωση των εκλύσεων CO2 θα ήταν 352.000T και είναι αντίστοιχη με τις ετήσιες εκπομπές 150.000 οχημάτων.

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δήλωσε ότι έως το 2020, περίπου η μισή κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας των υδρολίπαντων κυκλοφορητών θα μπορούσε να εξοικονομηθεί με τις αντλίες υψηλής απόδοσης ενώ θα επιτευχθεί σε ολόκληρη την ΕΕ, ενεργειακή εξοικονόμηση 23 τεραβατώρων ετησίως  – που ισοδυναμεί με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 6 μεσαίου μεγέθους θερμοηλεκτρικών εργοστασίων που χρησιμοποιούν λιγνίτη. Αυτό ισοδυναμεί με μείωση των εκλύσεων μονοξειδίου του άνθρακα (CO2) περίπου 11 εκατομμυρίων τόνων ετησίως. Με περισσότερο αποδοτικούς ηλεκτροκινητήρες σε διάφορες συσκευές – συμπεριλαμβανομένων των ελαιολίπαντων αντλιών διαφορετικών μεγεθών – η Ευρωπαϊκή Ένωση θα εξοικονομήσει το 2020 ακόμα 135 τεραβατώρες ηλεκτρικής ενέργειας και 63 εκατομμύρια τόνους CO2.

 

Στις τρέχουσες σειρές κυκλοφορητών υψηλής απόδοσης «Wilo-Stratos»,«Wilo-Stratos PICO» και «Wilo-Yonos PICO», η WILO προσφέρει μία ολοκληρωμένη γκάμα  προϊόντων για τις διάφορες απαιτήσεις της τεχνολογίας κτιρίων. Αυτή η γκάμα προϊόντων ήδη υπερβαίνει τις αυστηρότερες απαιτήσεις οι οποίες θα τεθούν σε εφαρμογή το 2015. Συνεπώς και οι τρεις σειρές είναι “ErP-ready”, είναι δηλαδή έτοιμες για την οδηγία ErP, γεγονός το οποίο διασφαλίζει τη διαχρονικότητά τους στην Ευρώπη. Αυτό συμβαίνει διότι οι κυκλοφορητές υψηλής απόδοσης της  Wilo έχουν εξαιρετικά χαμηλές τιμές κατανάλωσης ενέργειας χάρη στο προηγμένο σύστημα ηλεκτρονικού ελέγχου και στην καινοτόμο τεχνολογία κινητήρα EC (με μόνιμο μαγνήτη για ρότορα).