Πώς πετυχαίνουμε Εξοικονόμηση ενέργειας – Μείωση κατανάλωσης σε εγκαταστάσεις θέρμανσης με την χρήση Ψηφιακής αντιστάθμισης στον ΛέβηταΓενικά:

Η τοποθέτηση μίας ψηφιακής μονάδας αντιστάθμισης στον λέβητα EBV CETA 104,  χωρίς την χρήση τρίοδης ή τετράοδης βάνας, επενεργώντας δηλαδή μόνο στην λειτουργία του καυστήρα προσφέρει εξοικονόμηση ενέργειας – μείωση στην κατανάλωση της τάξεως του 20%, Αποτελεί την πλέον οικονομική και ενδεδειγμένη λύση (για εξοικονόμηση ενέργειας – μείωση της κατανάλωσης) σε οποιοδήποτε σύστημα θέρμανσης με πετρέλαιο ή φυσικό αέριο, στο οποίο δεν υπάρχει σύστημα Ωρομέτρησης ή αν υπάρχει είναι ενός και μόνο ιδιοκτήτη οπότε στην ουσία του θέματος, δεν έχουν σημασία οι επιμέρους καταναλώσεις ανά αυτονομία. Αποτελεί δε την οικονομικότερη επιλογή για εξοικονόμηση ενέργειας στα δισωλήνια συστήματα θέρμανσης (παλαιές πολυκατοικίες) και επίσης «επιβάλλεται» η τοποθέτησή της σε συστήματα με θερμιδομέτρηση.

 

Η σύνδεση μίας τέτοιας ψηφιακής μονάδας (EBV CETA 104) είναι απλά καλωδιακή, χωρίς άλλου είδους παρεμβάσεις, πράγμα το οποίο διασφαλίζει την ευκολία τοποθέτησης της. Επίσης το συνολικό κόστος αγοράς και εγκατάστασης , είναι μία ιδιαιτέρως προσιτή και μοναδική σε πολλές περιπτώσεις λύση για 20% μείωση της κατανάλωσης με τόσο χαμηλό κόστος επένδυσης.

 

Τεχνικά:

Η Ψηφιακή μονάδα αντιστάθμισης EBV CETA 104 συνδέεται με τον καυστήρα του λέβητα. Σε αυτή συνδέονται δύο αισθητήρια θερμοκρασίας (περιλαμβάνονται στο set), ένα εξωτερικού περιβάλλοντος το οποίο πρέπει να τοποθετηθεί σε εξωτερικό ΣΚΙΕΡΟ χώρο εκτεθειμένο στις συνθήκες του περιβάλλοντος, κατά προτίμηση σε βορεινό σημείο. Το δεύτερο αισθητήριο συνδέεται στον λέβητα. Η μονάδα λαμβάνοντας υπ΄ όψιν τις δύο μετρούμενες θερμοκρασίες, αυτή του εξωτερικού περιβάλλοντος και αυτή του λέβητα, επενεργεί στην λειτουργία του καυστήρα και διαμορφώνει την θερμοκρασία των νερών που θα ζεστάνει ο λέβητας αναλόγως της εξωτερικής θερμοκρασίας και των απαιτήσεων σε θέρμανση της εγκατάστασης. Επίσης διαθέτει εβδομαδιαίο χρονοπρόγραμμα λειτουργίας έτσι ώστε να του ορίσουμε ποιες ώρες και ποιες μέρες θέλουμε να έχουμε κανονική θέρμανση του κτηρίου και πότε μειωμένη. Επίσης διαθέτει ρυθμίσεις και επιλογές για όλες της παραμέτρους της λειτουργίας της και σε περιπτώσεις μονοκατοικιών μπορεί να κάνει και έλεγχο της παραγωγής Ζ.Ν.Χ σε δοχείο.   Ο μικροεπεξεργαστής που διαθέτει εκτελεί αλγοριθμική λειτουργία, ανάλογα με της συνθήκες και την επιλεγμένη επιθυμητή καμπύλη λειτουργίας, καθώς επίσης την επιθυμητή προσομοιωμένη θερμοκρασία του χώρου. Τελικά ο καυστήρας – λέβητας μένει λιγότερη ώρα ανοικτός καθώς χρησιμοποιείται και ζεσταίνει μόνο όσο πραγματικά απαιτείται χωρίς καμία σπατάλη. Έτσι πετυχαίνεται  εξοικονόμηση της ενέργειας της τάξεως του 20%.

 

ΣΕΥΔΑΠ   Συνεταιρισμός Εργολάβων Υδραυλικών Αθηνών Πειραιως

Επισυναπτόμενα Αρχεία:

pdficon