Σωλήνες σπιράλ προστασίας σωλήνων νερού. Πόσο σημαντικοί είναι σε μια εγκατάσταση;Οι σωλήνες νερού ύδρευσης/θέρμανσης αποτελούν ένα υψηλής τεχνολογίας δομικό υλικό που η εγκατάστασή τους ενσωματώνεται, κατά τρόπο διαρκή, στο δομικό έργο. Η ορθή προστασία τους, από έναν καλής ποιότητας πλαστικό σωλήνα σπιράλ, είναι βασική προϋπόθεση για την μακροχρόνια ασφάλεια τους.

Βέβαια, η ανάγκη εύρεσης ενός ποιοτικού σωλήνα σπιράλ προκύπτει και από τις δυσχέρειες που αντιμετωπίζει ο εγκαταστάτης στο έργο του, με απρόβλεπτα κόστη απώλειας χρόνου, φύρας, εργατικών και φήμης ως αποτέλεσμα χρήσης υποδεέστερων υλικών. Προβλήματα που του είναι γνωστά αλλά δεν έχουν αξιολογηθεί αναλόγως, όπως:

Αδυναμία εισόδου των σωλήνων νερού κατά την εγκατάσταση λόγω μειωμένων μηχανικών αντοχών.

Δυσκολία ομαλής αντικατάστασης όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο.

Απώλεια στεγανότητας λόγω απουσίας απαραίτητων εξαρτημάτων (π.χ. μούφες σύνδεσης).

Ο σωλήνας σπιράλ αποτελεί ένα δομικό υλικό που ενσωματώνεται στην υδραυλική εγκατάσταση, φέροντας ουσιαστικά  την «ευθύνη» για την σωστή προστασία των σωλήνων νερού, οπότε είναι ανάγκη να προσδιοριστεί και να εξασφαλιστεί το ανάλογο επίπεδο ποιότητας του.

Πώς όμως θα επιτευχθεί ένα υψηλό επίπεδο ποιότητας εν απουσία προτύπων για το συγκεκριμένο πεδίο εφαρμογής; Ένας σίγουρος και ασφαλής τρόπος να ελεγχτούν και να προσδιοριστούν οι μηχανικές αντοχές των σωλήνων αυτών είναι να χρησιμοποιηθούν πρότυπα και προδιαγραφές από αυστηρότερα περιβάλλοντα, όπως ο κλάδος του ηλεκτρολογικού υλικού που η ασφάλεια της εγκατάστασης αποτελεί δεσπόζουσα προτεραιότητα.

Υπάρχουν έλεγχοι δοκιμών στα ευρωπαϊκά πρότυπα συμμόρφωσης των πλαστικών σωλήνων προστασίας καλωδίων που με τη χρήση τους μπορούν να αποφέρουν ένα ρεαλιστικό επίπεδο ποιότητας. Οι σημαντικότεροι είναι οι εξής:

Είδος ελέγχου

Συνθήκες ελέγχου

Ευρωπαϊκό Πρότυπο

Αντοχή στην Συμπίεση

Θερμοκρασία περιβάλλοντος

EN 61386-22

Αντοχή στην Κρούση

Θερμοκρασίες από -5ºC έως και -45 ºC

EN 61386-22

Αντοχή στην Θερμότητα

Θερμοκρασίες από +90ºC έως και +105 ºC

EN 61386-22

Αντοχή στην Κάμψη

Θερμοκρασία περιβάλλοντος &

Θερμοκρασίες από -5ºC έως και -45 ºC

EN 61386-22

Αντοχή στην Γήρανση

(έναντι της υπεριώδους ηλιακής ακτινοβολίας)

Υψηλές θερμοκρασίες

EN 60670-1

Στεγανότητα IP

(ingress protection)

Εκτόξευση σκόνης υπό υψηλή πίεση

Εκτόξευση νερού υπό υψηλή πίεση και βύθιση

EN 60529

Οι παραπάνω δοκιμές μπορούν να πραγματοποιηθούν από εργαστήρια δοκιμών είτε των κατασκευαστριών εταιριών  είτε ανεξάρτητων εργαστηρίων.

Τέλος, ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι τα προβλήματα που προκύπτουν από τη χρήση υποδεέστερης ποιότητας σωλήνων σπιράλ αλλοιώνουν την εικόνα  του εγκαταστάτη (φήμη), καθώς η «προδοσία» του δομικού υλικού χρεώνεται, δυστυχώς, σε εκείνον και όχι στην κατασκευάστρια εταιρία. Ο καθένας ας κρίνει.