ΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ : ΣΤΑΖΕΙ Η ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ / ΗΛΕΚΤΡΟΜΠΟΙΛΕΡΠολλές φορές, ιδιαίτερα τα τελευταία χρόνια, συμβαίνει οι βαλβίδες ασφαλείας των ηλεκτρικών θερμοσιφώνων/ ηλεκτρομπόιλερ (συσκευών) να ανοίγουν και να στάζουν. Αυτό συμβαίνει συνήθως κατά τη φάση της θέρμανσης του νερού από το ηλεκτρικό ρεύμα ή από το λέβητα. Αυτό δεν είναι ούτε μυστήριο ούτε περίεργο, αντιθέτως είναι κάτι πολύ φυσικό. Δημιουργεί όμως ενόχληση επειδή οι συσκευές είναι μέσα στα  σπίτια (πατάρια, λουτρά, αποθήκες).

Γιατί συμβαίνει αυτό ;

Κατά τη διάρκεια της θέρμανσης του νερού συμβαίνει θερμική διαστολή, δηλαδή αυξάνεται ο όγκος του νερού. Αυτό είναι ένα φυσικό φαινόμενο και δεν μπορεί, να αποτραπεί. Εξαιτίας της αύξησης του όγκου και επειδή το νερό, όπως όλα τα υγρά, είναι ασυμπίεστο, αυξάνεται η πίεση του νερού μέσα στη συσκευή. Όταν η πίεση αυξηθεί στα 10 bar, ανοίγει η βαλβίδα ασφαλείας επιτρέποντας σε μία μικρή ποσότητα νερού να τρέξει. Με τον τρόπο αυτό εκτονώνεται η υπερπίεση προστατεύοντας τη συσκευή καθώς και την υπόλοιπη υδραυλική εγκατάσταση.

Δεν πρέπει να ταπώνουμε ή να αφαιρούμαι τη βαλβίδα ασφαλείας, διότι αυτό είναι πολύ επικίνδυνο. Ούτε καταφέρνουμε κάτι, εάν την αντικαταστήσουμε με άλλη, διότι και η άλλη βαλβίδα θα τρέχει. (Μόνο στη σπάνια περίπτωση που τύχει να χαλάσει η βαλβίδα, την αντικαθιστούμε με νέα βαλβίδα). Ούτε την αντικαθιστούμε με άλλη που ανοίγει σε υψηλότερη πίεση, π.χ. 12 bar, διότι αυτό είναι επικίνδυνο και η συσκευή δεν καλύπτεται από εγγύηση.

Η αιτία που οι βαλβίδες ασφαλείας ανοίγουν πιο συχνά σε σχέση με το παρελθόν, είναι ότι εδώ και αρκετά χρόνια στο μετρητή του νερού εγκαθίσταται υποχρεωτικά βαλβίδα αντεπιστροφής, η οποία δεν επιτρέπει την εκτόνωση της υπερπίεσης λόγω θερμικής διαστολής προς το δίκτυο πόλεως.

 

Η ΛΥΣΗ

Διακρίνουμε 2 περιπτώσεις:

Α) Η πίεση του δικτύου πόλεως είναι μικρότερη από 4 bar. Τότε απλώς εγκαθιστούμε ένα δοχείο διαστολής για νερό χρήσεως (τύπου D μπλε χρώματος REFLEX) στην είσοδο του νερού προς τη συσκευή. Η ιδανική θέση εγκατάστασης είναι μεταξύ του θερμοσίφωνα και της βαλβίδας ασφαλείας. Το μέγεθος του δοχείου διαστολής είναι ανάλογο της χωρητικότητας της συσκευής. Συνιστάται να τηρείται η εξής αντιστοιχία:

ΜΕΓΕΘΟΣ ΘΕΡΜΟΣΙΦΩΝΑ/ΗΛΕΚΤΡΟΜΠΟΙΛΕΡ

ΤΥΠΟΣ ΔΟΧΕΙΟΥ ΔΙΑΣΤΟΛΗΣ

   10 lt

   8 lt

20

8

45

8

60

8

80

12

100

12

120

18

Β) Η πίεση του δικτύου είναι μεγαλύτερη από 4 bar. Τότε εκτός από την εγκατάσταση δοχείου διαστολής όπως στην παραπάνω περίπτωση Α), πρέπει επιπλέον να εγκαταστήσουμε και μειωτή πιέσεως  ½΄΄  ή  ¾΄΄  στην είσοδο του κρύου νερού προς τη συσκευή και να τον ρυθμίσουμε στα 3- 4 bar. (Ακόμα καλύτερα, είναι να εγκαταστήσουμε το μειωτή στην κεντρική παροχή του κρύου νερού προς το κτήριο). 

pdficon