ΥΓΡΑΕΡΙΟ ΓΙΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗ ΣΥΜΦΕΡΕΙ;Ως γνωστόν το πετρέλαιο θέρμανσης από τα μέσα του Οκτωβρίου 2012 θα κοστίζει πανάκριβα, δηλ. περί το 1,5 € / lt, λόγω αύξησης του ειδικού φόρου κατανάλωσης. Για αυτό όσοι χρησιμοποιούν το πετρέλαιο για τη θέρμανση του σπιτιού ή του επαγγελματικού τους χώρου, προσπαθούν να στραφούν σε εναλλακτικά καύσιμα, με τα οποία να μπορούν να θερμανθούν φτηνότερα από το πετρέλαιο.

Ένα από αυτά είναι και το χύμα υγραέριο (LPG), δηλ. το υγραέριο που μεταφέρεται με ειδικά βυτιοφόρα και αποθηκεύεται σε ειδικές δεξαμενές υπέργειες ή υπόγειες στον ακάλυπτο χώρο έξω από τα κτίρια.
Ας δούμε αν μας συμφέρει οικονομικά σε σχέση με το πετρέλαιο. Στο παρόν δεν αναφερόμαστε στο υγραέριο των επαναγεμιζόμενων φορητών φιαλών.
Επειδή η θερμογόνος δύναμη (δηλ. η ενέργεια που παίρνουμε με την καύση μιας μονάδας βάρους καυσίμου) είναι διαφορετική για πετρέλαιο και για υγραέριο, θα συγκρίνουμε το κόστος μιας κιλοβατώρας (KWH) πετρελαίου με το αντίστοιχο κόστος μιας KWH υγραερίου.
KWH είναι μονάδα μέτρησης της ενέργειας, εν προκειμένω της θερμότητας που παίρνουμε από την καύση του πετρελαίου ή του LPG.
Θα θεωρήσουμε ότι ο βαθμός απόδοσης των καυστήρων είτε πετρελαίου είτε LPG είναι ίδιος, άρα δεν επηρεάζει τους λογαριασμούς μας.

Ισχύουν οι εξής σταθερές:

Σημερινό κόστος 1 lt LPG παραδοτέου στην οικία 0,80€/ lt
Θερμογόνος δύναμη υγραερίου: 11500 Kcal/ Kg
Ειδικό βάρος υγραερίου: 0,53 Kg/ lt
Εκτιμώμενο κόστος πετρελαίου παραδοτέου στην οικία τον Οκτώβριο 2012 1,50€/ lt
Θερμογόνος δύναμη πετρελαίου 9880 Kcal/Kg
Ειδικό βάρος πετρελαίου:0,83 Kg/ lt
1 KWH = 860 Kcal → 1 Kcal = 0,001163 KWH

Υπολογισμός κόστους μιας KWH πετρελαίου:

Θερμογόνος δύναμη: 9880 Kcal/Kg
Ειδικό βάρος: 0,83 Kg/lt
Άρα θερμογόνος δύναμη = 9880 × 0,83 = 8200 Kcal/lt
θερμογόνος δύναμη 8200 × 0,001163 = 9,5366 KWH/lt
Τιμή πετρελαίου: 1,50€ / lt
άρα τελικά το πετρέλαιο κοστίζει 1,5 ÷ 9,5366 = 0,1573 € / KWH

Υπολογισμός κόστους μιας KWH LPG:

Θερμογόνος δύναμη: 11500 Kcal / Kg
Ειδικό βάρος: 0,53 Kg / lt
Άρα θερμογόνος δύναμη 11500 × 0,53 = 6095 Kcal / lt
θερμογόνος δύναμη 6095 × 0,001163 = 7,0885 KWH / lt
Τιμή υγραερίου: 0,80€ / lt
Άρα τελικά το υγραέριο κοστίζει 0,80 ÷ 7,0885 = 0,1129 € / KWH

Συμπέρασμα:

Επειδή 0,1573 ÷ 0,1129 = 1,39
Βλέπουμε ότι το πετρέλαιο είναι περίπου 39% ακριβότερο από το υγραέριο.

Συμφέρει, λοιπόν, εφόσον υπάρχουν οι κατάλληλοι χώροι, να αντικαταστήσει κανείς το πετρέλαιο με το οποίο θερμαίνει το κτήριο του με χύμα υγραέριο. Ή να χρησιμοποιήσει εξ αρχής υγραέριο σε νέα οικοδομή.
Το κόστος αντικαταστάσεως του καυσίμου είναι πολύ λογικό, διότι μπορεί να αντικατασταθεί μόνο ο καυστήρας και να χρησιμοποιηθούν όλα τα υπόλοιπα μηχανήματα (λέβητας, θερμαντικά σώματα, σωληνώσεις). Σχετικά μικρό είναι και το κόστος της σωλήνας από τη δεξαμενή στο καυστήρα. Όσον αφορά τη δεξαμενή υγραερίου συνήθως οι εταιρείες εμπορίας LPG παρέχουν δωρεάν τη δεξαμενή (χρησιδάνειο) χρεώνοντας μόνο τον εξοπλισμό και τα μεταφορικά της δεξαμενής.
Κατάλληλοι χώροι σημαίνει ύπαρξη αρκετού ελεύθερου οικοπέδου για την εγκατάσταση της δεξαμενής και λεβητοστασίου που να μην είναι υπόγειο.
Ο λέβητας υγραερίου μπορεί να είναι επιδαπέδιος ή επίτοιχος.
Όσον αφορά την ασφάλεια της εγκαταστάσεως δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος, εφόσον τηρούνται οι κανονισμοί και οι διατάξεις ασφαλείας, τα μηχανήματα πληρούν τις απαραίτητες προδιαγραφές και συντηρούνται ανελλιπώς και οι εγκαταστάτες είναι αδειούχοι – πιστοποιημένοι.